Privacyverklaring in het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Kapsalon Hair & Beauty kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Kapsalon Hair & Beauty, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Kapsalon Hair & Beauty verstrekt.

Kapsalon Hair & Beauty kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

- Uw voor- en achternaam
- Uw adresgegevens
- Uw telefoonnummer
- Uw e-mailadres
- Uw IP-adres

Waarom Kapsalon Hair & Beauty gegevens nodig heeft:

Kapsalon Hair & Beauty verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Kapsalon Hair & Beauty uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Kapsalon Martha bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen van uw gegevens met derden

Kapsalon Martha verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Kapsalon Martha worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Kapsalon Martha gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. Deze bezoekgegevens worden gemeten en bijgehouden met behulp van eigen servers. Geen derde partijen worden hierbij ingezet.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@kapsalonmartha.nl. Kapsalon Martha zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Kapsalon Martha neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Kapsalon Martha maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Kapsalon Martha verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Kapsalon Martha op via info@kapsalonmartha.nl.

Kapsalon Martha is als volgt te bereiken:

Postadres: Wendtsteinweg 43, 9356 AL Marum
Vestigingsadres: Wendtsteinweg 43, 9356 AL Marum
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 02072145
Telefoon: 0594 64 14 08
E-mailadres: info@kapsalonmartha.nl